Reservdelskataloger
map100-1 map100-2 map100-3 map100-4 map100-5 map100-6 map100-7 map100-8 map100-9 map100-10 map100-11 map100-12 map100-13 map100-14 map100-15 tpm003001.jpg
tpm003002.gif
En bra reservdelskatalog ska hjälpa användaren att hitta rätt reservdel på kortast möjliga tid. En katalog ska därför ha en enkel och tydlig struktur, tydliga innehållsförteckningar och tydliga bilder. Du kan antingen presentera katalogen på internet, via cd eller på papper.

Om du väljer att publicera katalogen på internet kan du dessutom koppla servicemeddelanden och serviceinformation till respektive reservdel eller maskin.
linegren.gif
TPM Information i Braås AB, Skolgatan 6, 360 42 Braås, 0474-310 40, info@tpm.se