Manualer
map100-1 map100-2 map100-3 map100-4 map100-5 map100-6 map100-7 map100-8 map100-9 map100-10 map100-11 map100-12 map100-13 map100-14 map100-15 tpm002001.jpg
tpm002002.gif
Om din produkt är enkel att sköta och enkel att serva upplever kunden att den köpt en bra produkt. En bra operatörs- och/eller servicemanual ska hjälpa användaren att använda maskinen på ett effektivt sätt och på ett sådant sätt att skador på såväl maskin som människa undviks. En bra manual underlättar underhållet, minskar kostnaderna för driftstopp och säkerställer produktens driftsäkerhet
linegren.gif
TPM Information i Braås AB, Skolgatan 6, 360 42 Braås, 0474-310 40, info@tpm.se